Messa er avlyst nok en gang

Vi beklager med dette å måtte avlyse Alternativmessa på Stiklestad Oktober 2021, da det er usikkert hvordan ferietiden vil påvirke smittesituasjonen.

Vi satser på en ny messe våren eller høsten 2022, og kommer med nærmere tilbakemelding da dette er avklart.

Til utstillere som fortsatt vil bli med på den kommende messen, gi beskjed til oss om dette så vi kan fortsette å bruke utstillerinformasjonen dere har lagt inn på nettsiden fra før av.

Mvh Jan Olav Dolmen Larsen og Janne Viktil