Rani Archana Hjelmseth

Klarsynt og Healer

Tjenester 

  • Klarsynt reading
  • Healing
  • Beskrivelse

    Mine evner har vært med meg hele livet.

    Som Klarsynt hjelper jeg deg med å lytte til intuisjonen din slik at du lettere kan forstå den informasjonen som sjelen ønsker å gi deg.

    Når vi som mennesker forstår hva sjelen ønsker å fortelle oss vil det bli enklere å leve et mer autentisk liv som stemmer overens med den vi er som sjel.